Jeste�     go�ciem na mojej stronie ;)

      OFERTA

      INFO
      ZAKRES OFERTY
Serdecznie witamy w na naszych stronach ;)

Firma poleca swoje us�ugi w zakresie:

- instalacji lokalnych sieci strukturalnych LAN oraz WLAN
- instalacji oprogramowania komputerowego
- napraw sprz�tu komputerowego
- dostaw komputer�w osobistych oraz drukarek
- budowy stron WWW, hostingu oraz utrzymania domen
- monta�u kamer monitoruj�cych
- monta�u system�w alarmowych
- monta�u system�w dozoru oraz kontroli wartownik�w
- monta�u wzmacniaczy GSM

Polecamy r�wnie�:
- podstawowe szkolenia z zakresu obs�ugi program�w typu "CAD"
- opracowywanie dokumentacji technicznej
- podstawowe szkolenia w zakresie obs�ugi oprogramowania typu "Office"
- podstawowe szkolenia z zakresu obs�ugi komputera osobistego
- doradztwo w zakresie doboru komputera osobistego oraz sprz�tu peryferyjnego
      NOWO�CI

UWAGA!!!

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpo�arowe !!!    

Polecamy nasz� sie� WiFi-Bucz

Polecamy Tusze i Tonery do drukarek
atrakcyjne ceny !!!

        P.PO�.


UWAGA !!!!!!

wykonujemy
zabezpieczenia
ogniochronne
przej��
kablowych
rur CO,CWU,
itp.


UWAGA !!!!!!

     CERTYFIKATY


UWAGA !!!!!!

Certyfikaty
Energetyczne
Budynk�wUWAGA !!!!!!